lek. wet. Krzysztof Kubiczek

specjalista chirurg

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W 2004 r. ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii.

lek. wet. Michał Witkowski

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Interesuje się głównie dermatologią i endokrynologią

lek. wet. Wiesława Sidorska

Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Interesuje się głównie interną, kardiologią, gastroenterologią.